Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky upravují dodavatelsko - odběratelské vztahy v oblasti prodeje zboží mezi prodávajícím  a jeho obchodními partnery (dále jen kupující).

Kontaktní údaje prodávajícího:

Název:Kateřina Volková, kamodel.cz

Sídlo,bydliště:Bohdíkovská 2211/98,78701 Šumperk

IČ:76077047

Zapsaná v evidenci Městského úřadu Šumperk - Obecní živnostenský úřad, Č.j.:MUSP/97013/2011

Prodávající není plátce DPH

Telefon:723218096

Kontaktní adresa:Bohdíkovská 2211/98,78701 Šumperk

Provozní doba:7-17.h

Výklad pojmů

Příjemcem (Kupujícím)“ Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání. Příjemcem může být zákazník nebo jakákoliv, jím v objednávce určená osoba na jejíž adresu je zboží na základě objednávky zasíláno                                                                                                                                     

 "Prodávajícím" se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolánína základě objednávky zasíláno.                                                                                   

 "Zbožím" se rozumí věc, kterou nabízí prodávající k prodeji a dodání v nabídce zveřejňované na veřejně přístupných internetových webových stránkách www.kamodel.cz a kterou si zákazník zakoupí prostřednictvím internetové objednávky.                                                                                                             

"Zasláním zboží“ se rozumí předání zboží prodávajícím k poštovní přepravě do místa doručení.                                                                                                                       

 "Dnem zaplacení zboží" se rozumí den, kdy je cena zboží připsána na účet prodávajícího, nebo předána prodávajícímu osobně při předání zboží.                   

 "Internetovou objednávkou zboží“ se rozumí vložení vybraného zboží do tzv. "nákupního košíku" , vyplnění všech požadovaných údajů ve formulářích a řádném  dokončení objednávky.                                                                                                                                                                                                                                     

 "Potvrzení objednávky" je e-mailem zaslaná zpráva prodávajícího o tom, že objednávka kupujícího byla akceptována.                                                                         

"Internetovou nabídkou zboží" se rozumí aktuální nabídka zboží spolu s ceníkem prezentovaná prodávajícím na internetových stránkách www.trains420.cz.    "Místem doručení“ je adresa nebo místo určené zákazníkem, na kterou má prodávající zaslat zboží.

Ceny a způsob platby

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné, s výjimkou případné neúmyslné chyby. Uvedené ceny jsou konečné, bez dalších poplatků, příplatků, s výjímkou nákladů na dopravu zboží.

Všechny ceny jsou konečné. Prodávající není plátce DPH
K ceně zboží bude připočteno poštovné.
Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.
Způsoby platby: 
a) na dobírku při doručení zboží 
b) platba předem bankovním převodem
c)hotově při převzetí

Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde:Jak objednat a informace před nákupem

Prodávající nepožaduje žádné další příplatky v závislosti na typu úhrady.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.

Zároveň je povinen zaevidovat u hotovostních plateb přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Objednávka

Odesláním internetové objednávky vybraného zboží kupující potvrzuje závaznost své objednávky a vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami. Pokud kupující při zadávání objednávky správně vyplní povinné údaje, bude mu do e-mailu doručen výpis objednávky jako potvrzení zapsání objednávky do objednávkového systému s odkazem na kontrolu objednávky a stav jejího vyřizování. Pokud neodojde výpis objednávky na zadanou e-mailovou adresu obratem, prosím kontaktujte nás.
Objednávat je možno následujícími způsoby: 
- Prostřednictvím elektronického obchodu na www.kamodel.cz,email:info@kamodel.cz
- Telefonicky v pracovní dny (Po-Pá) v době od 7:00 do 17:00 hodin na mob. telefonním čísle +420 723 218 096 
Prodávající si vyhrazuje právo v určitých případech zpětně nechat potvrdit objednávku. V případě odmítnutí kupujícím je tato objednávka považována za neplatnou.

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

Doručování zboží

Prodávající se zavazuje odeslat zboží, které je k dispozici (označeno počtem kusů) nejpozději do dvou pracovních dnů po přijetí platby (týká se platby předem), nebo do 2 pracovních dnů po přijetí objednávky (týká se dobírky,platba při převzetí zboží)

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 14 dnů od potvrzení (týká se dobírky) a úhrady objednávky (týká se platby předem),

Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu si zboží při převzetí překontroluje

Doklady ke zboží, doklad o koupi, potvrzení a případně jiné dokumenty, odešle prodávající kupujícímu v zásilce se zbožím, případně elektronickou formou, nejpozději do dvou dnů od odeslání zásilky se zbožím

Na žádost kupujícího prodávající poskytne kupujícímu písemnou formou informace, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující postupovat a uplatnit z nich svá práva.

Dodací lhůty jsou uvedené na jednotlivých kartách zboží. U smíšených objednávek se počítá nejdelší dodací lhůta.

O příp. delších dodacích lhůtách bude kupující informován

Cena a způsob doručení nebo převzetí zboží

Osobní odběr - zboží může převzít i osoba k tomu pověřená (oprávněná) kupujícím. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat občanským průkazem.

Zboží je možno kupujícímu zaslat Českou poštou,aj.).
Cena přepravy česká pošta: 
Balík do ruky - Dobírka: 145,-Kč, Platba předem, Balík Na poštu/Do ruky: 110,-/115,-Kč,Doporučená zásilka – 60,-Kč,
 Obyčejné psaní: 30,-Kč

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní,  nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Doporučený vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy je dostupný zde

Práva a povinnosti z vadného plnění

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.


Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy(bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Doporučený vzor formuláře pro uplatnění reklamace je dostupný zde

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel e-shopu jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů“) o tom, že:

1. Osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci odevzdány při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění kupní smlouvy založené objednávkou Subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.

2. Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.

3. Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.

4. Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

5. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému Subjektem údajů, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

6. Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Souhlas při nákupu bez registrace není povinný

Často se klienti ptají, proč je povinný souhlas při registraci, respektive proč není povinný při nákupu bez registrace. Tady je vysvětletní:

V eshopu jsou dvě možnosti nákupu. Jako registrovaný/přihlášený a neregistrovaný/nepřihlášený uživatel. Status přihlášení rozhoduje o udělení Souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů musí být udělen v případě, že zákazník se registruje/přihlašuje v eshopu. Po udělení Souhlasu může správce osobní data zpracovávat a využívat k obchodním účelům. Zpracovávání Osobních údajů se potom řídí uděleným souhlasem.

V případě, že zákazník neprovede registraci/přihlášení, ale pouze nákup, tak Souhlas se zpracováním udělovat nemusí. Dále ale budou zpracovávána jeho Osobní data, která jsou nutná pro realizaci platebního styku a zaúčtování daňových dokladů. Tyto údaje v tomto případě nepodléhají udělení Souhlasu se zpracováním osobních údajů. Zároveň je nelze zpracovávat a využívat např. k odesílání newsletterů a podobně.

Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online                              Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce

Ostatní

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 25.5.2018